Znaczenie złota w rezerwach dewizowych banków centralnych

We współczesnej gospodarce, rezerwy dewizowe w banku centralnym każdego państwa odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu stabilizacji systemu finansowego. Wzrost udziału złota, jaki obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilku lat, wynika z polityki wewnętrznej i czynników geopolitycznych. Dla większości wysoko rozwiniętych gospodarek złoto staje się aktywem równie istotnym, co pozostałe rodzaje rezerw dewizowych. Jak działają banki centralne w obszarze akumulacji zasobów złota fizycznego? Prześledźmy dzisiejszą rolę tego kruszcu jako składnika aktywów państwowych i zastanówmy się nad jego znaczeniem w przyszłości.

 

Czym jest złoto dewizowe i jakie ma znaczenie?

Mianem rezerwy dewizowej określamy aktywa pozostające pod pełną kontrolą państwa, służące do zapełnienia ujemnego bilansu płatniczego w transakcjach na międzynarodowym rynku walutowym. Różne opcje tworzenia rezerwy dewizowej należy połączyć wspólnym mianownikiem płynności. Bank centralny musi mieć możliwość błyskawicznego spieniężenia aktywów, zachowując przy tym ich realną wartość (nawet w środowisku wysokiej inflacji). Zrozumienie tej definicji daje odpowiedź na pytanie, dlaczego rezerwy złota cieszą się tak dużą popularnością wśród rządów różnych państw.

Złoto dewizowe nie funkcjonuje w oderwaniu od innych elementów składowych rezerwy banku centralnego. Znajdziemy w niej również waluty wymienialne o dużym zaufaniu, gotówkę i obligacje skarbowe. Jednak to właśnie rezerwy złota wyczerpują wszystkie kryteria finansowego bezpieczeństwa. Po pierwsze, złoto w formie fizycznej nie podlega wahaniom kursowym. Nagła deprecjacja waluty zagranicznej nie stanowi zagrożenia dla banków centralnych z potężnymi rezerwami w złocie. Zakup złota przez NBP na niespotykaną dotąd skalę wynika także z konieczności ochrony kapitału przed inflacją.

Złoto od dziesięcioleci ma opinię bezpiecznej przystani dla zgromadzonego kapitału, otaczając go murem obronnym w czasach szybkiej utraty realnej wartości pieniędzy. Wykresy cen złota mogą zaliczyć spadki w fazie prosperity, kiedy to uwaga inwestorów i spekulantów kieruje się raczej w stronę akcji i kontraktów terminowych. Jednak w obliczu inflacji i kryzysu gospodarczego, ceny złota szybują w górę. Wysokie rezerwy złota poprawiają wiarygodność kraju w oczach zagranicznych inwestorów, którzy postrzegają dane państwo jako stabilne i wypłacalne.

 

Aktualne polskie rezerwy złota – ile złota ma Polska w 2022 roku?

Polskie rezerwy złota plasują się w światowej czołówce pod względem ilości nabywanego kruszcu. Narodowy Bank Polski systematycznie dokupuje kolejne partie złota dewizowego, budując tym samym mocne filary podtrzymujące system finansowy. Oficjalne dane mówią o zakupie dodatkowych 100 ton złota w roku 2022. To niemal połowa całości zgromadzonych dotychczas aktywów! Rezerwy złota w Rzeczpospolitej Polskiej sięgają dzisiaj 230 ton. W przypadku złota lepiej jednak podawać wszelkie wartości w uncjach, gdyż to właśnie ta jednostka miary wpisała się w świadomość inwestorów. 230 ton równa się 7,4 miliona uncji. Polskie rezerwy złota na progu 2023 roku mają tym samym wartość przekraczającą 52 miliardy złotych.

To, ile złota ma Polska, plasuje nas na 23. miejscu w rankingu rezerw wszystkich gospodarek na świecie. Wzmożone zakupy złota przez NBP to praktyka godna pochwały, wzmacniająca pozycję finansową kraju w czasie turbulencji gospodarczych i drastycznych wahań na rynku walutowym.

 

Zakup złota przez NBP – jaką politykę w zakresie rezerw złota prowadzi Narodowy Bank Polski?

Kierunek przyjęty przez NBP i obecnego prezesa Adama Glapińskiego skupia się na masowej akumulacji złotego kruszcu. Liczby podane powyżej są kontynuacją zakupów z poprzednich lat. Warto mieć świadomość, że złoto dewizowe NBP kupował już w 2018 roku. Przed dwa lata stan zasobów państwowych w złocie uległ podwojeniu. Nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała ulec osłabieniu w nadchodzących latach. Dywersyfikacja struktury aktywów rezerwowych staje się koniecznością przy tak zmiennej sytuacji geopolitycznej. Zabezpieczenie systemu monetarnego dużymi ilościami fizycznego złota jest polisą na przyszłość, gwarantującą spokojny sen w obliczu nieprzewidywalnych zmian w światowej koniunkturze.

 

Polskie rezerwy złota na tle pozostałych państw na świecie

Powiedzieliśmy już, że Polska zajmuje 23. miejsce pod względem ilości rezerwy złota w strukturze aktywów dewizowych. Jak to jednak przekłada się na liczby bezwzględne? Nikogo nie zdziwi absolutna dominacja Stanów Zjednoczonych – bank centralny USA dysponuje ponad 8. tysiącami ton kruszcu. Następne państwo w rankingu – Niemcy, posiadają mniej niż połowę tej liczby (około 3500 ton). Polskę wyprzedzają również Włochy, Chiny, czy Rosja, gdzie ilość złota oscyluje wokół liczby 2 tysięcy ton.

Wiedząc, ile złota ma Polska, możemy wysuwać wnioski co do stabilności rezerw. Wszystko wskazuje na to, że obecna pozycja wyczerpuje znamiona bezpieczeństwa finansowego. Z każdym zakupem złota przez NBP, Polska wspina się na kolejne miejsca, realizując tym samym państwowe cele strategiczne.

Twój koszyk