Srebrne sztabki – zasady inwestycji

Podobnie jak złoto i inne zasoby naturalne, srebro jest klasyfikowane jako towar - aktywa rzeczowe będące przedmiotem publicznego obrotu. Ceny rzeczowych aktywów trwałych na ogół zmieniają się w przeciwnym kierunku niż ceny akcji i obligacji.

Czytaj więcej

Z tego powodu wielu inwestorów zwraca się w stronę surowców, takich jak srebro, gdy sytuacja na rynku akcji jest niepewna lub ma złe prognozy czy też podczas zawirowań politycznych. Na srebro mają wpływ różne czynniki. Inwestycja w srebrne sztabki może być dobrym sposobem na dywersyfikację i zrównoważenie portfela w stosunku do akcji lub innych papierów wartościowych.

Srebro działa również jako zabezpieczenie przed inflacją. Srebrne sztabki zachowują swoją wartość przez długi czas i dobrze radzą sobie, gdy stopy procentowe są niskie. W ten sposób srebro funkcjonuje jak złoto jako inwestycja, pełniąc podobną rolę „bezpiecznej przystani”. Jednak srebro jest metalem przemysłowym, a także metalem inwestycyjnym - co znacząco wpływa na jego wyniki cenowe i perspektywy.

Dlaczego warto nabyć srebrne sztabki inwestycyjne?

Srebro jest używane do produkcji różnych rzeczy, od błyszczącej biżuterii po skromne baterie, od sprzętu medycznego po mikroukłady. Znajduje się również w czołówce niektórych innowacyjnych dziedzin. Srebro ma szerokie spektrum zastosowań technologicznych w energetyce słonecznej i przemyśle motoryzacyjnym . Wielu analityków, przewiduje, że przy gwałtownym wzroście obu tych dziedzin popyt na srebro prawdopodobnie znacznie wzrośnie w nadchodzących latach.

Tak więc inwestowanie w srebro może być sposobem na postawienie na postęp technologiczny i ruch czystej energii.