Jak inwestować w złoto w 2022 roku?

Określenie złota jako bezpiecznej przystani dla kapitału nabiera szczególnego znaczenia w czasie zawirowań gospodarczych, jakie niestety są konsekwencjami pandemicznej rzeczywistości. Nie dziwi zatem ogromny wzrost zainteresowania inwestycjami w złoto, które ma potencjał do ochrony oszczędności przed inflacją, oraz generowania dużych zysków na wzroście jego wartości. Opowiedzmy zatem, co należy wiedzieć przed podjęciem decyzji o zakupie sztabek złota czy monet bulionowych. Jak lokować kapitał w złocie w 2022 roku, aby maksymalizować szansę na osiągnięcie zysku? Gdzie kupić złoto inwestycyjne, aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo transakcji i autentyczność kruszcu?

 

Od czego zależy kurs złota inwestycyjnego?

Zanim opowiemy, czy warto inwestować w złoto, wspomnijmy o kilku mechanizmach wpływających na jego cenę. Kto i co decyduje o tym, ile jest warta sztabka złota? Podobnie jak większość produktów w gospodarce rynkowej, również złoto podlega prawom popytu i podaży. Im większa liczba inwestorów jest zainteresowana zakupem złota inwestycyjnego, tym wyższa będzie jego wartość. Warto mieć również na uwadze korelację między ceną złota a kursem dolara amerykańskiego. Zachodzi tu zazwyczaj odwrotna proporcjonalność – jeśli kurs dolara maleje, to cena złota rośnie.

Ogromne znaczenie ma także ogólny stan gospodarki. W czasach paniki rynkowej (bessa), kurs kruszcu osiąga coraz większe szczyty. Jednak odbicie cen akcji od lokalnego dołka daje nadzieję na wyższe zarobki z tytułu wzrostu wartości przedsiębiorstw, co skutkuje niższym popytem na złoto inwestycyjne.

 

Inwestycja w złoto – jak inwestować, aby nie stracić?

Fenomen złota polega na tym, że w długim terminie naprawdę trudno na nim stracić. Oczywiście, ryzyko inwestycyjne istnieje zawsze i również lokata w złoto nie jest go pozbawiona. Czynniki ryzyka mają związek zarówno z sytuacją rynkowej wyceny, kiedy to kurs złota inwestycyjnego zależy od nastrojów inwestorów, jak i kondycji pozostałych aktywów finansowych. Istnieje również ryzyko prawne i podatkowe – historia pokazuje, że rządy niejednokrotnie sięgały do kieszeni obywateli, zagarniając ich majątek i delegalizując różne formy własności. Można jednak przyjąć scenariusz, oparty o analizę długoterminowych wykresów wyceny, że lokata w złoto nie tylko ochroni kapitał przed utratą wartości, lecz pozwoli zarobić kilka punktów procentowych ponad inflację. Odpowiedź twierdzącą na pytanie, czy warto inwestować w złoto, należy poprzeć wskazówkami jak kupić złoto, aby zminimalizować ryzyko wejścia na rynek w tzw. szczycie, kiedy to ceny zakupu będą najwyższe. Z pomocą może tutaj przyjść technika uśredniania inwestycji, czyli cyklicznego dokupowania złota w różnych terminach.

Nieco inaczej będzie wyglądała inwestycja w złoto dla osób zakładających krótki horyzont czasowy. Tutaj przyda się podstawowa wiedza z zakresu mechanizmów wpływających na fluktuacje cen złota. Krótkoterminowe wykresy cenowe dowodzą, że inwestycja w złoto może się opłacić także w niewielkim wymiarze czasowym. Początek pandemii koronawirusa w marcu 2020 poskutkował paniką inwestycyjną na rynku akcji i transferem kapitału do obligacji czy właśnie na rynek złota. W ciągu kilku miesięcy ceny poszybowały w górę o 30%.

Ekspozycja na rynek złota może przybierać dwie podstawowe formy. Jedną z nich jest zakup ETFów, czyli złota papierowego (najlepiej w formie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zabezpieczonych kruszcem w formie fizycznej). Drugą – bardziej polecaną przez specjalistów – stanowi kupno złota fizycznego (sztabki, monety bulionowe). Warto nabywać złoto w tzw. CertiPackach, gwarantujących autentyczność sztabek i umożliwiających zachowanie ich w nienagannym stanie na dziesięciolecia.

 

Czy warto inwestować w złoto w okresie turbulencji w gospodarce?

Jak kupić złoto, aby nie stracić? Najlepiej zgodnie z zasadą – kupuj, gdy jest tanie. Najlepszy timing rynkowy dla złota obejmuje okresy prosperity w gospodarce. Jeśli zatem chcesz inwestować w złoto w krótkim terminie, należy dobrze się zastanowić nad zakupem w czasie, gdy media powszechnie zachwalają hossę na rynku akcji. Ogólny entuzjazm będzie wówczas wyrażony w cenie złota. Osoby przyjmujące dłuższy horyzont inwestycyjny mogą zwracać mniejszą uwagę na moment wejścia na rynek złota. Warto natomiast uśrednić ceny zakupu, inwestując w złoto w różnych odstępach czasowych.

 

Gdzie kupić złoto inwestycyjne w 2022 roku?

Jeśli już podjęliśmy decyzję o inwestycji w sztabki lub monety bulionowe, warto poszukać stabilnego partnera do realizacji zakupu? Gdzie kupić złoto inwestycyjne i jak zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas transakcji? Przede wszystkim należy poszukiwać firm, które oferują sztabki złota akredytowane przez LBMA. Jedną z nich jest Mennica Poznańska, dostarczająca złota inwestycyjnego wyposażonego w CertiPack. Akredytacja LBMA i certyfikat CertiPack dają optymalny poziom zabezpieczeń i gwarancję autentyczności kupowanego złota. Więcej informacji o ofercie można uzyskać na stronie Mennicy Poznańskiej pod adresem mennicapoznanska.com. Współpraca z dostawcą o nieposzlakowanej opinii to gwaranta zakupu czystego złota i łatwość w jego późniejszej odsprzedaży.

Twój koszyk