Dlaczego cena złota spada? Przyczyny i prognozy na przyszłość

Kiedy bezpieczna przystań dla kapitału obserwuje załamanie na wykresach, wielu inwestorów zastanawia się nad przyczynami tego zjawiska, wpadając nawet w gorączkę wyprzedaży swoich zasobów. Złoto w ostatnich miesiącach nie tylko nie utrzymuje spodziewanej konsolidacji, lecz wchodzi w fazę regularnych spadków. Jakie prognozy czekają złoto na najbliższe miesiące czy lata? Jakie czynniki odpowiadają za obniżkę jego ceny?

 

Przyczyny spadków cen złota

Przygotowując grunt pod odpowiedź na pytanie, dlaczego cena złota spada, warto zauważyć korelację między rentownością amerykańskich obligacji a cenami kruszcu. Mówiąc najprościej – jeśli zyski z obligacji pozostają wątpliwe lub ledwo przekraczają inflację, inwestorzy chętnie lokują swój kapitał w złote sztabki lub kontrakty terminowe na złoto. Jednak w sytuacji hossy na rynku obligacji 10-letnich, złoto otrzymuje trudnego przeciwnika. Osoby posiadające kapitał wolą lokować go wówczas w bezpiecznych obligacjach przynoszących określoną w momencie zakupu stopę zwrotu. Na początku 2020 roku wykresy inwestycyjne pokazały punkty zwrotne cen obligacji i złota. Odwrócenie trendu nastąpiło w kolejnych miesiącach. Wzrost cen obligacji zapoczątkował bessę na złocie, której skutki widać do dzisiaj.

Na cenę złota wpływają także reperkusje pandemii COVID-19. Duża część kapitału inwestorów została wyprowadzona w stronę rynku nieruchomości, których ceny zaczęły rosnąć w zawrotnym tempie. Niemal dwukrotne podwyżki cen stali sprawiły, że trend wzrostowy na nieruchomościach może być trudny do zatrzymania. Część ekspertów poszukuje przyczyn spadków cen złota w osłabionym popycie na fizyczny kruszec, zarówno ze strony banków centralnych, jak i firm prywatnych zajmujących się obróbką tego metalu szlachetnego.

 

Dlaczego cena złota spada i co przyniosą kolejne miesiące?

Jeśli posiadasz w swoim portfelu inwestycyjnym duże ilości złota lub jeśli nie masz go w ogóle… teraz jest dobry czas, by dokonać zakupu! Złoto to inwestycja długoterminowa, niepoddająca się okresowej panice. Analiza wieloletnich wykresów wyraźnie pokazuje, że chwilowa bessa nie daje żadnych konsekwencji w długim terminie. Korelacja między wartością obligacji a ceną złota pozostaje znana od niemal 50 lat. Przyczyny mówiące o tym, dlaczego ceny złota spadają, nie niweczą prognoz względem przyszłych wzrostów. Warto mieć świadomość, że nagły transfer kapitału w jedno miejsce, tworzy atrakcyjne okazje inwestycyjne w innym obszarze. Wysoka wartość dolara i realnych stóp procentowych w USA wynika z polityki FEDu, która może się zmienić w dowolnym momencie. Analiza fundamentalna pokazuje, że nawet znaczne obniżki popytu na złoto po pewnym czasie generują przesilenie. Tam, gdzie inni się boją, tam też pojawiają się najlepsze okazje inwestycyjne. Spadki cen złota otwierają nowe możliwości dla inwestorów długoterminowych. Zakup złota w dołku pozwala osiągać wyższą stopę zwrotu w przyszłości. Złoto nie utraci swojej funkcji ochronnej dla kapitału; w długim horyzoncie czasowym wciąż zagwarantuje skuteczną ochronę przed inflacją wraz z możliwością czerpania ponadprzeciętnych zysków.

Twój koszyk