Czy inwestycja w złoto zabezpiecza przed inflacją?

Nie istnieje jeden rodzaj inwestycji, która zapewniałaby całkowite bezpieczeństwo i dała gwarancję zysków. Nie bez powodu jednak złoto zyskało na rynkach finansowych miano bezpiecznej przystani dla kapitału. Wartość złota na długoterminowym wykresie systematycznie rośnie, co przyciąga inwestorów chcących chronić swoje oszczędności przed inflacją. Czy warto ufać powszechnej opinii o złocie? Czy prognozy wzrostu cen tego metalu należy traktować jako sygnał do zakupu?

 

Co kupować w czasie inflacji?

Dwa lata pandemii oraz sytuacja na Ukrainie mają dramatyczny wpływ na stan portfeli wielu Polaków. Oszczędności życia wydają się topnieć w oczach na skutek galopującej inflacji, której realny wpływ jest dużo większy niż oficjalne wskaźniki. W tym kontekście pytanie, co kupować w czasie inflacji, szczególnie zyskuje na znaczeniu. Ochrona wartości pieniądza to przedmiot badań inżynierów finansowych, zajmujących się konstrukcją złożonych portfeli inwestycyjnych dla swoich klientów. Warto natomiast wspomnieć, że nawet w scenariuszu inflacyjnym wciąż istnieją dobra skutecznie chroniące siłę nabywczą pieniądza. Złoto a inflacja to klasyczny przykład relacji opartej o ochronę majątku inwestorów. Wartość pieniędzy pozwalają utrzymać również obligacje skarbowe indeksowane rocznym wskaźnikiem inflacyjnym, nieruchomości, akcje największych spółek, czy fundusze giełdowe ETF. Osoby znające się na sztuce powinny szukać możliwości lokowania kapitału w wartościowych dziełach sztuki. W niekorzystnym zjawisku, jakie stanowi inflacja wykres pnących się w górę cen motywuje do dywersyfikacji portfela i świadomego podejścia do finansów osobistych.

 

Czy inwestycje w złoto opłacają się w czasie inflacji?

Rzetelna analiza wykresu złota w okresie ostatnich trzydziestu lat wyraźnie pokazuje, że jego wartość systematycznie rośnie. Jednak w krótszym terminie również na rynku złota pojawiają się okresy bessy, skorelowane przeważnie z okresem wzrostów na rynku akcji. Inwestowanie w złoto ma wówczas największy potencjał do osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w niedalekiej przyszłości. W czasie, kiedy inflacja i osłabienie gospodarki przekierowuje uwagę inwestorów na sztabki i monety bulionowe, również jesteśmy w stanie utrzymać wartość naszych oszczędności. W przypadku kruszcu, jakim jest złoto prognozy zwiastują jego dalszy wzrost na przestrzeni kolejnych lat. Złoto osiągnie tym wyższe ceny, im więcej osób zdecyduje się ulokować w nim swoje środki. Dlatego nie warto rezygnować z potencjału inwestycyjnego złota i już teraz zainteresować się zakupem tej klasy aktywów.

Twój koszyk